Llops

Llops (9-12 anys)

A poc a poc guanya autonomia personal, a nivell físic i social, sobretot respecte els pares. Cada vegada més forma un autoconcepte més clar d’ell mateix, sap què li agrada, què no i què és capaç de fer. Es va autoafirmant la pròpia personalitat. Comença a valorar els altres segons les seves qualitats i habilitats més que per interessos propis. Tracta de controlar el seu estat d’ànim i la imatge externa, ja que igual que ell jutja els altres sap que els altres l’estan jutjant a ell. El seu autoconcepte dependrà en gran part de les actituds dels altres cap a ell.

Creiem que és amb l’esforç que s’aconsegueix un progrés i, per tant, un enriquiment de la persona: amb l’esforç es venç la inhibició i el comodisme que actualment provoca la societat. S’ha de ser sofert a tot allò que calgui i no d’una manera passiva sinó assumint aquest esforç.

Objectius a l’etapa de llops

  • Valorar el propi esforç i el dels altres, tenint en compte les capacitats, característiques i possibilitats de cada persona.
  • Aprendre a reconèixer els propis sentiments i a fer l’esforç de comunicar-los correctament.
  • Començar a adquirir domini sobre determinats estats d’ànim.
  • Ésser capaç de controlar determinades sensacions (fred, gana…) Dins els límits raonables i quan es fa evident la necessitat o la motivació.

llops

Anuncios