Consell

Podríem dir que la paraula Consell té dues accepcions dins del cau:

En primer lloc, el Consell és l’òrgan de decisió i gestió de l’Agrupament. Està format per tots els caps de les unitats, gent que no porta unitat però pot portar un càrrec, i a més a més, pels claners i claneres, l’última etapa, que és totalment autogestionada.

Gràcies al seu bon funcionament és decideix o no, des de qüestions més generals com de quina manera participar i a on, quins projectes dur a terme, quin paper fer dins del poble i de la societat en general o quina línia ha de seguir l’agrupament, fins qüestions més concretes com quina postura prendre amb una família, una decisió de l’ajuntament, com tractar a un nen en concret segons les seves necessitats o la cosa més banal com decidir de què disfressar-se o on acampar.

L’altre definició que podríem fer de consell és el que diem ‘fer consell’, que es refereix a la reunió física que fem per tractar de tots els temes anteriors. En aquesta s’inclouen tots els temes tècnics, de gestió i pedagògics de l’agrupament. D’aquests en distingim dos tipus: el consell general, un cop a la setmana, i els ‘consells macro pedagògics’, que es fan un cop al trimestre i suposen un punt de valoració i replantejament, que normalment ocupen un cap de setmana sencer.

consell

Anuncios